สพป.ตาก เขต 1 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน โดยให้เน้นสอนในเรื่องทักษะชีวิต

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ร.ร.ชุมชนบ้านสมอโคน อ.บ้านตาก ร.ร.บ้านป่ายางใต้ อ.สามเงา ร.ร.บ้านวังไคร้มิตรภาพ 102 อ.สามเงา และร.ร.บ้านวังโพ อ.สามเงา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 และได้ฝากให้ผู้บริหารได้ตรวจเช็คสภาพอาคารเรียน บ้านพักครูที่ชำรุด และฝากให้คณะครูช่วยกันดูแลใบไม้ ใบหญ้าในช่วงหน้าแล้ง ดูเรื่องปลั๊กไฟ คัตเอาท์ ถัาเลิกใช้ให้ปิด ฝากครูเวรช่วยดูรอบๆบริเวณโรงเรียนให้มีความปลอดภัยในช่วงปิดภาคเรียน และฝากเรื่องการจัดการเรียนการสอนให้เน้นในเรื่องทักษะชีวิตให้เด็กทุกคนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เช่นการซักผ้า หุงข้าว ทำกับข้าวเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้โดยไม่ต้องเป็นภาระใคร.