สพป.เลย เขต 3 ประชุมการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. นายปัญจพลแสงคำไพ ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยมี นางแสงเดือน สุขรมย์ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 และคณะทำงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ เป็นผู้ชี้แจงการดำเนินงานฯ แก่คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมตาโขน สพป.เลย เขต 3