สพป.สมุทรสาคร – ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

วันเสาร์ที่ ๑๑ และ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) เพื่อกำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำในการดำเนินการฯ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ สทศ.กำหนด รวมทั้งให้กำลังใจคณะกรรมการที่ปฎิบัติหน้าที่ฯ และนักเรียนที่เข้าทดสอบฯ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม สนามสอบโรงเรียนวัดอ้อมน้อย และ สนามสอบโรงเรียนวัดยกกระบัตร โดยมี ผอ.ชาตรี ม่วงใหม่ (หัวหน้าสนามสอบโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม) ผอ.ไพรัช ลิ้มวิไล (หัวหน้าสนามสอบโรงเรียนวัดอ้อมน้อย) ผอ.สมถวิล ศรีอ่อน (หัวหน้าสนามสอบโรงเรียนวัดยกกระบัตร) และคณะกรรมการฯ ให้การต้อนรับ

สนามสอบ โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
สนามสอบโรงเรียนวัดอ้อมน้อย
สนามสอบโรงเรียนวัดยกกระบัตร