การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คือ นายศุภณัฏฐ์ ศักดิ์ชัยกรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑              

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คือ นายศุภณัฏฐ์ ศักดิ์ชัยกรณ์ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดยเป็นการประเมินในด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ คณะกรรมการประกอบด้วย นายพิเชษฐ จันศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อผกา อำเภอชำนิ และนายสัมพันธ์ นาคนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดละลวด อำเภอชำนิ โดยมี คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนชำนิ ๒ ร่วมต้อนรับและให้กำลังใจผู้รับการประเมิน (นนทวัจน์ พัจนา : ภาพ)