สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone)

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone)ในวันที่  21  มีนาคม 2562   ณ  ห้องประชุม 1  โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมฯ  เพื่อพิจารณาข้อมูล จำนวนนักเรียน  เหตุผล/ความจำเป็นที่เป็น Stand Alone และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องการขอรับการสนับสนุน    ตามนโยบาย สพฐ. ที่จะพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับโรงเรียนทั่วประเทศ   ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล  โดยจะเริ่มจากโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงได้ด้วยตนเอง (Stand Alone )  ที่มีความพร้อมหรือมีความจำเป็น ที่จะต้องดำรงอยู่ได้ในปีการศึกษา 2562 นี้