สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ตามนโยบาย จุดเน้น และการรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ตามนโยบาย จุดเน้น และการรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว