ต้อนรับคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. ดร.เจนภพ ชัยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยนายวิทยา เอี้ยงหมี รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายอภิวัฒน์ บึงมุม ศึกษานิเทศก์ นายทูลใจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คณะผู้บริหารคณะกรรมการสถานศึกษา คณะเครือข่ายผู้ปกครอง คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ รศ.ดร.วไล ณ ป้อมเพชร ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ คุณสุชาติ ชวาวงกูล ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาในการตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี พร้อมให้กำลังใจคณะครู นักเรียน นำเสนอผลงานทางวิชาการ

https://www.facebook.com/100057782674634/posts/pfbid0H5RkNPsHxbKoqbZwP1GYFVkU6YjcETZKZt5B93skzHP9BnUSFBp6TAak4Xdoh3QHl/?mibextid=cr9u03