สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบเงินกองทุนฯ ช่วยเหลือข้าราชการฯ เสียชีวิตและรับมอบเงินบริจาคสมทบเข้ากองทุนฯ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติงาน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1… นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มอบเงินกองทุน สวัสดิการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 5,000 บาท เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัว นายภานุพงศ์  บุญเพลิง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 และมอบเงินกองทุนฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวนายสมัย  เหิมนอก ลูกจ้างประจำ โรงเรียนชุมชุมบ้าหนองแวง ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 4,000 บาทและ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับมอบเงินบริจาคจากนางมณี  บุญเพลิง ภรรยาของผู้เสียชีวิต (นายภานุพงศ์  บุญเพลิง) เพื่อสมทบเข้ากองทุน สวัสดิการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 3,000 บาท