สพป.ลำพุน เขต 2 ประชุมการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกฎ ก.ค.ศ.และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสพฐ.พ.ศ.2562 เพื่อให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้ง 82 แห่ง รับทราบและดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 พร้อมกันนี้ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ได้นำผู้เข้าร่วมประชุมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2