สพม.นครราชสีมา ร่วมกับ หน่วยงานการศึกษา จัดประชุมสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดนครราชสีมาเป็น “เมืองรู้เท่าทันสื่อ” เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัด มีความปลอดภัยในการใช้สื่ออย่างยั่งยืน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 : นายสวาท ฦาชา ผอ.สพม.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา,หัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา, ดร.ณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน และนายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพม.นครราชสีมา, ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม, ประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 5 กลุ่ม และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครรราชสีมา เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา เพื่อประชาสัมพันธ์ รายงานผลการปฏิบัติราชการ เน้นการบูรณาการแบบมีส่วนร่วม และร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดนครราชสีมาเป็น “เมืองรู้เท่าทันสื่อ” เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัด มีความปลอดภัยในการใช้สื่ออย่างยั่งยืน โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Facebook แฟนเพจ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ดาวน์โหลดภาพได้ที่ Google Drive : https://drive.google.com/drive/folders/15kvazm-OLIwAx_gD6YIrJ7PWZD_PhSfG?usp=sharing