สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ระดับจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ดร.เจนภพ ชัยวรรณ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 มอบหมายให้นายนิเวช อินสุวอ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วย นางกชวิมล ไชยะโสดา ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ระดับจังหวัดพิษณุโลก ในเขตพื้นที่อำเภอบางระกำ ครั้งที่ 3 เพื่อร่วมขับเคลื่อนการนำเสนอผลงานของนักเรียนในการจัดนิทรรศการการเรียนการสอนประวัติศาตร์ จังหวัดพิษณุโลก รวมถึงการนำ 5 F (Food ,
Flim, Fashion, Festival, Fighting) ณ ห้องประชุมโรงเรียนประจำอำเภอ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมจิตร รอดเรือง เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

https://www.facebook.com/100057782674634/posts/pfbid0yYF6tm1MXjr3GcwPrTxMrBAhcEpmfAGgrukM69tn5aqSH25ZwyziwhT3zSAB2fg5l/?mibextid=cr9u03