สพป.พิจิตร เขต 1 Zoom Meeting จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องตะเภาแก้ว นายธงชัย  จันแย้ ผอ สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยองค์คณะ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าร่วมประชุม Zoom Meeting จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับนโยบายการดำเนินงาน สร้างความเข้าใจในกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่อยู่ในบทบาท อำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา