สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ส่งมาอบกระดาษคำตอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565  ให้กับ สทศ

+++++วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2566 นายจักรกฤษณ์  ศิริวัฒน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พร้อมด้วยบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมส่งมอบกระดาษคำตอบ การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งได้ดำเนินการสอบไปเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 และเก็บกระดาษคำตอบไว้ในห้องมั่นคง ปลอดภัย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ให้กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) เป็นที่เรียบร้อย   เรวดี…ภาพ / ข่าว