สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมสภากาแฟ จ.ชัยภูมิ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 07.00 น.  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วย ส.ต.ท.จรัญ  ชูชื่น รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะ  ร่วมประชุมสภากาแฟ จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566  ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ(นายโสภณ  สุวรรณรัตน์) หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน  เพื่อพบปะหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (สนามหญ้าหน้าตำหนักเขียว) ซึ่งสภากาแฟ จังหวัดชัยภูมิ จัดเป็นประจำทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานและภาคเอกชนหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ