“เปิดโลกทัศน์ การเรียนรู้ สู่วิถีพอเพียง โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดโลกทัศน์ การเรียนรู้ สู่วิถีพอเพียง โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม