อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 รับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา “เปลี่ยนผ่านความหวังและความท้าทาย : จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา” จากนั้น นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ชี้แจงและทำความเข้าใจในกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในบทบาท อำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา โดย นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข ประธานอนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ และ นายถาวร คูณิรัตน์ อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เข้าร่วมรับมอบนโยบาย ผ่านการประชุมทางไกลออนไลน์ conference ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ข่าว /ศราวุฒิ ขันเงิน ภาพ