สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา