ประเมินนักเรียนโรงเรียนสตรีพังงา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4

วันที่ 16 กุมภาพันธ์  2566 นายจักรกฤษณ์  ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจในการประเมินนักเรียนโรงเรียนสตรีพังงา นายจิรวัฒน์ มาลี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4 โดยมีนายไพฑูรย์  สนธิเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เป็นประธานการประเมินร่วมกับคณะกรรมการ มีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หน่วยงานทางการศึกษา รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุวรรณคูหา สมาคมผู้ปกครอง ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการประเมิน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีพังงา   เรวดี…ภาพ / ข่าว