สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจสุขภาพประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2566 จากบุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสุขภาพที่ดี รู้ทันความผิดปกติก่อนที่จะเกิดโรค มีการป้องกันและวางแผนการรักษาสุขภาพ เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ณ บริเวณหน้าห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2