สพม.นครราชสีมา ต้อนรับการลงพื้นที่ของ สว.ออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภาและเลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 : นายสวาท ฦาชา ผอ.สพม.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพม.นครราชสีมา ผู้อำนวยการกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูสังคมโรงเรียนที่เปิดสอนวิชาประวัติศาสตร์ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลการเตรียมการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ในการลงพื้นที่ของ นายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภาและเลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา และคณะ ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ สพม.นครราชสีมา ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

Google Drive สพม.นครราชสีมา

sukhum pimpasalee