ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  “เปิดบ้านวิชาการ  Open  house  2019 ”

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1จัดงานแสดงผลงานการศึกษาของนักเรียนและครู  ประจำปีการศึกษา 2562  “เปิดบ้านวิชาการ  Open   house 2019”  เพื่อเผยแพร่และแสดงศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้กับคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนในท้องถิ่น รวมทั้งท้องถิ่นใกล้เคียง ได้ชมผลงาน ฯ  ในวันที่ 22  มีนาคม 2562   ณ  หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว  อ.เมือง จ.ชัยภูมิ   โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิด มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียน ครู ผู้มีผลงานดีเด่น  พร้อมด้วยเยี่ยมชมผลงานและกิจกรรมการแสดงของนักเรียน