สพป.ราชบุรี เขต ๒ ร่วมตรวจสอบความถูกต้องของโรงแรม “ออร่าพาร์ค รีสอร์ท” และประชุมพิจารณาการอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ มอบหมายให้นางละลิดา สาลีวัฒนผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมตรวจสอบความถูกต้องของโรงแรม “ออร่าพาร์ค รีสอร์ท” และร่วมประชุมพิจารณาการอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม โดยมี นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธาน ณ โรงแรม “ออร่าพาร์ค รีสอร์ท” อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี