การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอดอนมดแดง สพป.อุบลราชธานี เขต 1

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายสุบรรณ ลาสา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน อำเภอดอนมดแดง จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างเครือข่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพนักเรียนให้มีการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมที่ตนเองชอบและถนัด ความสามัคคีเป็นหมู่คณะ โดยมี นายวุฒินันท์ แสงทอง ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ 24 นายพีระ ตลอดพงษ์ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ 25 และผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายร่วมให้การต้อนรับ ในวันที่ 17  กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬา ร.ร.ดอนมดแดงวิทยาคม อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ศราวุฒิ ขันเงิน ข่าว/CR ภาพ