สพป.สมุทรสาคร – ประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล

วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อชี้แจงวาระการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พร้อมด้วย ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพิพัฒน์สาครธรรม (ชั้น ๒) สพป.สมุทรสาคร