หารืออัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2566 เมื่อเวลา 10.30  น.  ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับนายชุมศักดิ์ ชุมนุม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน  นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.ลำปาง ลำพูน   และดร.ชาญชิต  ทัพหมี  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 2  เพื่อให้ดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลเป็นไปทิศทางเดียวกัน  ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน  สพป.ลำพูน เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน