สพป. พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ดร.เจนภพ ชัยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 เพื่อขอรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย พร้อมด้วยนายสนิท ประหา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และศึกษานิเทศก์ เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินเอกสารขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566 และรับฟังแนวทางการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

https://web.facebook.com/100057782674634/posts/pfbid0sUb6ZsgMhbCe3GuTEUbQfTLVytcB1zG5p96PmHbFXMu24bfnCnorGct5Xhiw8MWsl/?mibextid=cr9u03&_rdc=1&_rdr