ตรวจสอบคุณสมบัติรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น

วันจันทร์ ที่ 20  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2566  เวลา 10.30 ว่าที่ร้อยตรี ดร.เทพบดินทร์  คะสา   รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1   ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)    ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการพิเศษ(ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน) หน่วยตรวจสอบภายใน   ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1 ///ธีรธิดา  พรหมมาแบน,สุวิมล  บรรพตสูงล้ำ  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน