สพป.เลย เขต 3 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ เวลา 13.30 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยมี นางสาวศศิธร ตาริยะ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมภูสวยทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3