สพป.พัทลุง เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์สอบ ในเครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน และเครือข่ายควนขนุนหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน