สพป.เลย เขต 3 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 21กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.เลย เขต 3 ดำเนินการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายสุทธิดล พุทธรักษ์ เป็นประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมคณะอนุกรรมการฯเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สพป.เลยเขต 3