เลขาธิการ กพฐ. พร้อมผู้บริหารสำนัก ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ครั้งที่ 3/2566 ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting โดยมี รองเลขาธิการ กพฐ. ผู้อำนวยการสำนักของ สพฐ. เข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือข้อราชการ อาทิ การจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณมายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การโอนงบการจัดจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างลงสู่เขตพื้นที่การศึกษา การติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) การรายงานผลการดำเนินการโครงการอบรมสัมมนาสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2566 การสรุปผลการดำเนินงาน 12 เดือน Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีใหม่ วิถีอนาคต สู่ห้องเรียน เป็นต้น