เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน สพม.ลำปาง ลำพูน