สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 8/2566


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายสิงห์เพชร สุทธิ ว่าที่ร้อยตรีสมจิตร รอดเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 8/2566 เพื่อรับทราบข้อราชการเร่งด่วนและนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์