รร.บ้านนาอิซาง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำเสนอ “แปรรูปมะละกอ ชูรักษ์ ชูรส”ผ่านรายการห้องนั่งเล่า สถานีโทรทัศน์ NBT Phitsanulok

20 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านนาอิซาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นำโดย นางปวีณา วรรณปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอิซาง คุณครูสุมิตรา จันทร์เติมต่อ และคุณครูขวัญฤทัย คำท้วม ครูผู้สอน พร้อมด้วยผู้แทนนักเรียนที่ร่วมทำกิจกรรม นำเสนอกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “การแปรรูปมะละกอ ชูรักษ์ ชูรส” ผ่านสถานีโทรทัศน์ NBT Phitsanulok ในรายการห้องนั่งเล่า ช่วง “สรรหามาเล่า” ณ สถานีโทรทัศน์ NBT Phitsanulok สืบเนื่องมาจากโรงเรียนบ้านนาอิซาง ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอพิชัยและชุมชนใกล้เคียงปลูกมะละกอเป็นพืชผักสวนครัวในท้องถิ่นจำนวนมาก และได้นำผลมะละกอดิบมาปรุงเป็นอาหารทั้งในการทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในโรงเรียนและในครัวเรือนของนักเรียน ส่วนมะละกอสุกนำมาเป็นผลไม้สำหรับรับประทาน ซึ่งลูกๆ นักเรียนไม่นิยมรับประทานประกอบกับผลผลิตมีจำนวนมากเหลือจากการบริโภค ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูในโรงเรียนและนักเรียนจึงได้ร่วมคิดริเริ่มในการนำมะละกอทั้งผลดิบ และผลสุกมาแปรรูปเป็นอาหารคาว หวาน เช่น ไส้อั่วมะละกอ มินิปั๊บ เค้กมะละกอ ไอศกรีมมะละกอ น้ำจิ้มหมูกะทะจากมะละกอ มะละกอกวน น้ำมะละกอ เป็นต้น ขณะนี้มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะละกอซึ่งเกิดจากความคิดริเริ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะละกอกว่า 17 รายการแล้ว และจะยังคงคิดริเริ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากมะละกออีกต่อไป จากการเรียนรู้ของนักเรียน ในกิจกรรมแปรรูปมะละกอ ชูรักษ์ ชูรส ส่งผลให้นักเรียนชื่นชอบในการรับประทานมะละกอมากขึ้น นักเรียนในทุกสายชั้นได้เรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์มะละกอตามความถนัดและความชอบ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้สู่การสร้างอาชีพ และสร้างรายได้