สพม.ลำปาง ลำพูน นิเทศการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมตามแนวมูลนิธิยุวพัฒน์ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม