สพป.เลย เขต 3 จัดนิทรรศการโครงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 3 มอบหมายให้ นางแสงเดือน สุขรมย์ รองผอ. สพป. เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดงานจัดนิทรรศการโครงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระนางสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ โรงเรียนชุมชนภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย