นักเรียน ร.ร.บ้านเข็ก พิษณุโลก 2 ชนะเลิศสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ จังหวัดพิษณุโลก

นายณัฐกิตติ์ ชาวนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข็ก คณะครู โรงเรียนบ้านเข็ก สพป.พิษณุโลก เขต 2 นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวด สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาชาย ระดับมัธยมศึกษาหญิง และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1ระดับประถมศึกษาชาย ระดับประถมศึกษาหญิง พร้อมเป็นตัวแทนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประกวดแข่งขันในระดับภาคต่อไป