สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับมอบชุดเสื้อผ้าเด็กและชุดกีฬาจาก บริษัท HOW I Care Pte.Ltd.ประเทศสิงคโปร์

วันที่ 23  กุมภาพันธ์  2566  ณ ห้องประชุมสาคะริชานนท์  …นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1 พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง   ร่วมรับมอบชุดเสื้อผ้าเด็กและชุดกีฬาจาก บริษัท HOW I Care Pte.Ltd.ประเทศสิงคโปร์  โดยนายธนชน  มุทาพร  ประธานชมรม HIC ELS เสริมทักษะทางภาษาเพื่อสังคมและคณะ   นำมาบริจาคให้ เพื่อนำไปจัดสรรให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ  เขต 1 ต่อไป

ศิริรัตน์ หาญเวช