สพม.19 ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (มีคลิป)

https://www.youtube.com/watch?v=3eZ4ptkn9Tc&feature=youtu.be

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 นายไพโรจน์ พรมสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ได้นำคณะกรรมการจากสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ภาค 4 ขอนแก่น และสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดเลย ประกอบด้วย ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ หัสดม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย  นางสาวอรุณี  วินทะสมบัตร์  เจ้าพนักงานป้องกันชำนาญการ  สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 ขอนแก่น นายยศกร ศรีคลัง  เจ้าพนักงานป้องกันชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย   และนางสาวฎามณี  ลีกระจ่าง   พนักงานไต่ส่วน ระดับต้น สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย   เข้าทำการตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม (โรงเรียนแข่งขันสูง) โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา และโรงเรียนนาด้วงวิทยา

ทั้งนี้ ได้รับคำอธิบาย และให้การต้อนรับที่อบอุ่นจากนายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม นายวิชัย ปุรัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา และนายประเสริฐ อินทรมณีพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา พร้อมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการการรับนักเรียนของทุกโรงเรียนเป็นอย่างดี

……………………………..

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/pg/sesao19/photos/?tab=album&album_id=2670479886312074&__xts__%5B0%5D=68.ARAHzHfFhLNF4G_jD_5cjZxkZen8GK9cYNUQWHU8xES6CueQ8AwzmwxVjyo__Tr3yyc4Z10ULM2Ml0ZBGzx96WqANvitICgaoDygvgbvR9GkFSXfgcM6HZAuWB_Vwc1ypUj6Qjb9KSwJ-nL97F-FtnV9eUekTb-NTjyRDjwkZVTciVw_SjoJ5yJCkO8KgViBOWUp5veWt-SDYNoD3afhbTytxga7aNLY-Ho5c1rmwil8ns89ftrGTryk3tXUCEm0SmlABHlTOEfI2BItKMT8u0jqsHQRZWxiTAUSTMV6CchJzLMzlEwXOU4uQWM6sfymxLZRkyTwFNDBLSrf1q1OCV-MjjdwYbmOxwBvgCgIrY6P1yt3XpNSmHJKv_4oNjjtMHnrlGdeGk4WPer63xhTpC2FNKPc9IgUbewBQHIupyR4xxkVjBv3LIvx2notzzHwsm8SWC8lZW20pbP_cw41&__tn__=-UC-R