สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงาน/รางวัล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน(1 เมษายน 2566)

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายประวิช  ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงาน/รางวัล เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) โดยมีนายไกรสร ชาติชนะ สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมพิจารณาจัดระดับผลงาน/รางวัลประเภทสถานศึกษาและประเภทบุคคล ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3