สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมทางไกลระบบ Zoom Cloud Meeting

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ๔ อนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เข ต๑ 

เมื่อวันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายทวี ทะนอก ผอ. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 มอบหมายให้ นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ อบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ 4 อนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัด ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting (ครั้งที่2) ณ ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานของอนุกรรมการการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัด อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ