สพม.นครราชสีมา ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 : นายสวาท ฦาชา ผอ.สพม.นครราชสีมา ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะกรรมการ คณะครูและนักเรียน สนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน : O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ณ สนามสอบโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์, สนามสอบโรงเรียนโนนสูงศรีธานี, สนามสอบโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ และสนามสอบโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

Facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา