สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสมัต  อาบสุวรรณ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ  ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2566  โดยมีนายโสภณ  สุวรรณรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ศิริรัตน์ หาญเวช