โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดโครงการออมก่อนใช้สร้างวินัยทางการเงิน

#สพม.34 ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดโครงการออมก่อนใช้สร้างวินัยทางการเงิน รุ่นที่ 16 ณ ธนาคารทิสโก้ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ได้รับเงินรางวัล 1,5000 บาท พร้อมโล่รางวัล โดยมีนายปฏิพัทธ์ ยุทธสะอาด และนางสาวอนัตนา ธาตุทอง เป็นตัวแทนนำเสนอในครั้งนี้