ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ชม รร.ในสังกัดฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ด้วยคลินิกศัลยกรรมการอ่าน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิรุตต์ เข็มเงิน ผู้อำนวยการ สพป.ยะลา เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านรัตนา โดยได้ทดสอบทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดเลขเป็นของนักเรียน ซึ่งพบว่านักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น  ณ โรงเรียนบ้านรัตนา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ทั้งนี้ได้ชื่นชมผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่ได้จัดให้มีคลินิกศัลยกรรมการอ่าน เพื่อการอ่านออกเขียนได้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอนเสริมทักษะการอ่าน และการเขียน เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน  โดยมีวิธีการที่หลากหลายแตกต่างกันไปตามระดับความสามารถของนักเรียน เช่น นักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านระดับอ่อน ก็จะมีการสอนเสริมแบบตัวต่อตัว อ่านสะกดคำ และเขียนคำศัพท์พื้นฐาน  เมื่อนักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำได้แล้ว ก็จะเสริมการอ่านเป็นประโยคเพื่อเพิ่มระดับความยากง่ายขึ้นไปเรื่อย ๆ  ซึ่งถือได้ว่าสามารถฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียนได้ในระดับหนึ่ง