การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17

เปิดรับ งานวิจัย เพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17รายละเอียดดังโปสเตอร์นี้

ดาว์นโหลด เอกสารที่ลิงค์นี้ https://drive.google.com/drive/folders/16r8QCwni_sxEvWQuWu24xTYgTJ04XU3-?usp=sharing