สพป.เลย เขต 3 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2566 เพื่อแจ้งข้อราชการและแนวทางในการปฏิบัติงานฯ

วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานในการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2566 เพื่อแจ้งข้อราชการและแนวทางในการปฏิบัติงานฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายอาคม สีพิมพ์สอ,นางแสงเดือน สุขรมย์,รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทุกคน ณ ห้องประชุมภูลมโล สพป.เลย เขต 3