ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ชู รร.บ้านหลักเขต เป็นต้นแบบในการพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน STEAM × BCG “แปรรูปอาหารจากข้าวโพด”

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิรุตต์ เข็มเงิน ผู้อำนวยการ สพป.ยะลา เขต 2 พร้อมด้วย ดร.ณศิภัสร์ โสภณธนินวิทย์ รองผู้อำนวยการ สพป.ยะลา เขต 2  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมให้การต้อนรับนายกันติพจน์ สิริภักดิสกุล กรรมการที่ปรึกษา รมช.ศธ.ดร.คุณหญิงกัลยา โสพณพนิช  ดร.ชนะ สุมมาตย์ ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านกระบวนการเรียนรู้ STEAM x BCG ให้กับโรงเรียนบ้านหลักเขต ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกกิจกรรมตัวอย่างระดับจังหวัด การพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน STEAM × BCG “แปรรูปอาหารจากข้าวโพด” ณ ห้องประชุมอดินันท์ ปากบารา สพป.ยะลา เขต 2

ทั้งนี้ ดร.ชนะ สุ่มมาตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนวของ สพฐ. ได้บรรยายเรื่อง “บทบาทการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของสพฐ.” และมอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนรดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านกระบวนการเรียนรู้ STEAM × BCG

นอกจากนี้ นายนิรุตต์ เข็มเงิน ผู้อำนวยการ สพป.ยะลา เขต 2  ได้ร่วมให้สัมภาษณ์ในประเด็นการส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2  พร้อมยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านหลักเขต ให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับโรงเรียนในสังกัดได้ศึกษาและต่อยอด รวมถึงได้นำชื่อเสียงมายังโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ณ โรงเรียนบ้านหลักเขต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา