สพม.สงขลา สตูล “เปิดโลกการศึกษา ตักศิลาบ้านเรา “โรงเรียนกำแพงวิทยา

นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เป็นประธาน “เปิดโลกการศึกษา ตักศิลาบ้านเรา “โรงเรียนกำแพงวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายสิรวุฒิ ยุนุ้ย ผู้อำนวยการ โรงเรียนกำแพงวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ เป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมนักเรียน การจัดการเรียนการสอน การบริหารการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาและเป็นการแนะแนวการรับนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษาถัดไป วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนกำแพงวิทยา จ.สตูล