สพม.39 ร่วมกับป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก ตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 นายสุชน วิเชียรสรรค์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้นางชวนชม นิ่มเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางสาวนุชรัจน์ มูลทา เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต จากสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่สังเกตการณ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โรงเรียนพุทธชินราช และโรงเรียนจ่านกร้อง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก